Ref.:0089
EUROPA CEPT SAN MARINO 1961 MINIPLIEGO
Precio= 60,00 €

EUROPA CEPT SAN MARINO 1961 MINIPLIEGO. Nuevo sin fíjaselos.29 unidades disponibles

- Filatelia Europa S.L. CIF: B65592172  - C/ Balmes 266, ent. 5º - 08006-Barcelona (España)                                                                                           
Teléfono atención al cliente: (34) 93 127 20 32 - Fax: (34) 93 237 00 15  -- Email: info@subastaseuropa.com

www.subastaseuropa.com