Ref.:5236
1278 MURILLO 3 Pesetas
Precio= 1,00 €
5236

ESPAÑA 1278. Pintor MURILLO 3 Pesetas año 1960. Sello nuevo sin señal de fijasellos.3 unidades disponibles

- Filatelia Europa S.L. CIF: B65592172  - C/ Balmes 266, ent. 5º - 08006-Barcelona (España)                                                                                           
Teléfono atención al cliente: (34) 93 127 20 32 - Fax: (34) 93 237 00 15  -- Email: info@subastaseuropa.com

www.subastaseuropa.com